تِکستــامینوفن💊

Description
اوَّلین مَکان مَجـٰازے بَراے دِلشکستہ ها با بخش ویژه💔

ارسال مطلب 👈 @ads_textaminofen
Subscribers

We recommend to visit

avatar
خبر
people icon 2,061,123 @khabar

📌خبرهای فوری و رسمی
از سراسر ایران و جهان
♻️ارسال سوژه و خبر و ارتباط با ما

@khabar159

#رسانه_مردمی_بدون_وابستگی

Last updated 2 months, 1 week ago

#پستو_نیوز یک رسانه نیست ، یک #رسانا است
کانال رسمی اخبار "راديو پستو" در تلگرام

کانال ری‌استارت:
@semahos

کانال شب بخیر ایران:
@semohos1

www.youtube.com/HosseiniTV

Last updated 2 months, 2 weeks ago

به بزرگترین کانال طنز ایران خوش آمدید⭐


کانالی برای خنده به روی لبان شما 😊

جهت تبلیغات :

@tablighatekhandehabadd

Last updated 2 months, 1 week ago

4 years, 3 months ago
وقتی با رفیقات زنگ آخر میری دعوا

وقتی با رفیقات زنگ آخر میری دعوا

@textaminofen 🚬

4 years, 3 months ago

يه سرى از آدما رو اندازه سه چهار ماه ميشناسى ، اندازه يكى دو هفته ديدى ، اندازه يه قرن باهاشون خاطره دارى

@textaminofen 🚬

4 years, 3 months ago
همه ماها ممکنه

همه ماها ممکنه
یک جا خراب کنیم؛
اما فرق آدم ها
تو نحوه جبران کردن اشتباهاتشونه!

@textaminofen 🚬

4 years, 3 months ago
وقتی كتابی توی جيبت يا توی كيفت داری، مخصوصا وقت‌هايی كه غمگينی و غصه‌دار، مثل اين است كه صاحب يك …

وقتی كتابی توی جيبت يا توی كيفت داری، مخصوصا وقت‌هايی كه غمگينی و غصه‌دار، مثل اين است كه صاحب يك دنيای ديگر هستی!
دنيايی كه می‌تواند شادی را به تو برگرداند!

@textaminofen 🚬

We recommend to visit

avatar
خبر
people icon 2,061,123 @khabar

📌خبرهای فوری و رسمی
از سراسر ایران و جهان
♻️ارسال سوژه و خبر و ارتباط با ما

@khabar159

#رسانه_مردمی_بدون_وابستگی

Last updated 2 months, 1 week ago

#پستو_نیوز یک رسانه نیست ، یک #رسانا است
کانال رسمی اخبار "راديو پستو" در تلگرام

کانال ری‌استارت:
@semahos

کانال شب بخیر ایران:
@semohos1

www.youtube.com/HosseiniTV

Last updated 2 months, 2 weeks ago

به بزرگترین کانال طنز ایران خوش آمدید⭐


کانالی برای خنده به روی لبان شما 😊

جهت تبلیغات :

@tablighatekhandehabadd

Last updated 2 months, 1 week ago