OR01 TECHNOLOGY NEWS

Description
Odeefannoo Teeknooloojii gama hundaan ni ilaalla

🖲 Odeefannoo waqtawaa teeknooloojiin walqabatan

🖲 seenaa teeknooloojii bara kanaag bu'ura ta'an tokko tokko

🖲 jireenya guyya guyyatti haala salphaan teeknolojii ofii keenya fayyadamuu dandeenyu..
Subscribers
4 months, 3 weeks ago

❤️ ❤️❤️Chanaaloota Babareeddoo Lama isiinif qabaane dhihaane jiraa 😎💕💕💕💕 JOIN JECHUUN BOHAARA BASHAANANAA ☺️☺️☺️

11 months, 1 week ago
OR01 TECHNOLOGY NEWS
2 years ago

​​Google Pixel 5 Gadi Dhiifame

-6” Full HD OLED
-4080mAh battery with 18W fast charging
-Snapdragon 765 5G
-12MP Primary Camera
-16MP Ultrawide
-8MP selfie
128GB/8GB

👉🏾Qaamni isaa Aluminum irraa kan hojjetame

👉🏾Humna wireless gutuu kan danda'amuu

👉🏾Bishaan kan hin seenne.

@OR01_tech_news

[​​](https://telegra.ph/file/221c6e2ab966031ac3a98.jpg)Google Pixel 5 Gadi Dhiifame
2 years ago

​​Teeknolojii fi dhukkuba baraa

Google Map bakka(iddoo) COVID-19 itti baay'atee argamu mul'isuu eegalee jira

Namoota 100,000 kessaa hammam akka dhykkubsatan bakka tokkotti codii-halluutiin agarsiisuu egaleera.

[​​](https://telegra.ph/file/d91d263abea6cdb5d1f35.jpg)Teeknolojii fi dhukkuba baraa
2 years ago

​​Odeefannoo gadi fageenya isa Engiliffan

[​​](https://telegra.ph/file/2650fbb4ea4e69af79182.jpg)Odeefannoo gadi fageenya isa Engiliffan
2 years ago

​​NOKIAn bilbila ammayya(smart phone) 2.4 jedhamu gabaaf gad lakkise

[​​](https://telegra.ph/file/5e3fac5314d727b230eec.jpg)NOKIAn bilbila ammayya(smart phone) 2.4 jedhamu gabaaf gad lakkise
2 years ago

Torban dhufu kana keessaa mosaajonni(apps) lama store kessaa ban ta'u yookan dhorkamu.

2 years ago

​​Roadmap IBM Kompiiteroota kuantamii ilaalichisee baase
IBM roadmap quantum(Kuantamii) Isaa maxxansiisee jira.

Akka ifoomsanitti yoo ta'e bara 2023(A.L.A) tti maashinoota qubit(quantumbit) dhaan hojjetan 1000 (kuma tokko) kan qabaatu ta'uu isaa ifoomseera.

[​​](https://telegra.ph/file/6686ab88023a3235e461a.jpg)**Roadmap IBM Kompiiteroota kuantamii ilaalichisee baase**
2 years ago

​​Mosajiin beekamaa addunyaa kana fi hordoftoota mill. 100 ol kan qabu TikTok; hasaa dheengadda Trump dubbateen booda sodaan Ameerikaa kessatti dhaabuu(ban) ta'uu jalaa bauuf jecha Microsoft diduudhaan Oracle waliin walii galuu idaa beeksisee jiraa.

[​​](https://telegra.ph/file/3cc0c28607a4812d8842a.jpg)**Mosajiin beekamaa addunyaa kana fi hordoftoota mill. 100 ol kan qabu TikTok; hasaa dheengadda Trump dubbateen booda sodaan Ameerikaa kessatti …
2 years ago
LG wing

LG wing

Kana fakkesaniruu. Bilbila harayaan dhiyaataniiru ..😍😍