TON

Technology

با شبکه TON (مخفف The Open Network)، کریپتو در دستان شما و همه است. TON با ایجاد یک اکوسیستم Web3 در پیام‌رسان Telegram، به میلیاردها نفر فرصت می‌دهد تا صاحب هویت دیجیتال، داده‌ها و دارایی‌های خود باشند.

Last updated 2 weeks, 2 days ago