Infinity Glorious | Gem Celestials Call

Description
Gem Celestials. The universe of all species Shitcoin 💩

Just say "Let's fucking moon"

Gem Celestials Chat: @InfinityGlorious

Main Group: @InfinityCapitalGroup
Main Channel: @InfinityCapitalNews

Backed by Infinity Capital
OWNER: @JackyTri
Subscribers

We recommend to visit

FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
Desktop v1.2.18+
macOS v3.8.3+
Android v4.8.8+
X Android v0.20.10.931+
iOS v4.8.2+

Send proxy:
@ProxyMTProtoRobot

#DigitalResistance
Build your own MTProxy:
https://github.com/TelegramMessenger/MTProxy

Last updated 2 days ago

Collection of MTProto Proxies for Telegram.

Do You Want to be a Proxy Sponsor?👇

Made your own Proxy?
👨‍💻 Add it to the List by contacting 👇

Question And Send Proxy : 🚧

Last updated 1 day, 23 hours ago

Bot Developer and Promotor.

✅ Create Airdrop bot
✅ Promotion
✅ Always legal Airdrops

🌍 Channels:
🔹https://twitter.com/cryptotownEU
🔹https://www.youtube.com/c/AirdropNinja

☎️ Contact: @MarketingAirdropo or @AirdropNinjaMarketing

Last updated 2 days ago

23 hours ago
**Đầu tiên tương tác tw này cái** :

Đầu tiên tương tác tw này cái :
https://twitter.com/mrRioreal/status/1641537093834010626

Aleph Zero Blockchain

1 - Send $USDT to Gate.io or Mexc
2 - Buy $AZERO
3 - Download https://subwallet.app/
4 - Create an Azero Wallet
5 - Send $AZERO from your CEX to your SubWallet
6 - Turn on notifications, smart contract will launch today.

AE TẠO VÍ TRƯỚC ĐI NHÉ , ĐỂ XEM CÓ KÈO NGON THÌ MÌNH HÚ AETwitter | Discord|Website | Telegram

23 hours ago
Ai theo cũng bú kèo này nha !!!!!

Ai theo cũng bú kèo này nha !!!!!

Mai ngủ dậy tầm 12h 13h sẽ call cho ae chain mới !!!

1 day, 5 hours ago
Ae có mún mình air NFT cho anh em k nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ae có mún mình air NFT cho anh em k nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 days, 3 hours ago
chỉ muốn khoe là mình với Killer cầm mẹ 3.5 tỷ token =)))

chỉ muốn khoe là mình với Killer cầm mẹ 3.5 tỷ token =)))

3 days, 11 hours ago
**Event dự đoán ATH kèo Sub của Dev Hưng, Kiệt nhé anh em ! (trong 1h sau list)**

Event dự đoán ATH kèo Sub của Dev Hưng, Kiệt nhé anh em ! (trong 1h sau list)

Top 1 2 3 gần đúng sẽ được một phần quà là áo Infinity (Limited) + Slot vào gr X nhé !!!

Telegram : https://t.me/YangSwap

Link sub : https://alienpad.app/launchpad/icecreamswap/ilo/0x9455bc509863D91757F6B59553dC9B024E05C6DB

4 days, 3 hours ago

1 trong những kèo canh tối nay để đấm https://t.me/MonkAI_Verifi Sản phẩm xịn , Stealth ......canh lauch và canh entry là bú !!!!

4 days, 9 hours ago

1 trong những kèo canh tối nay để đấm https://t.me/MonkAI_Verifi

Sản phẩm xịn , Stealth ......canh lauch và canh entry là bú !!!!

Telegram

MonkAI Portal

A Web3 Artificial Intelligence - All AI in one | 3D generate art, create NFT collections, staking contracts and much more! Unleash Your AI Potential. #DEFI #AI #MONKAI

1 trong những kèo canh tối nay để đấm
4 days, 17 hours ago
Đi ngủ nhé ....chốt gốc rồi ....Dậy xem có rug không =))))))))))

Đi ngủ nhé ....chốt gốc rồi ....Dậy xem có rug không =))))))))))

5 days, 3 hours ago

https://twitter.com/mrRioreal/status/1640020313038790656
Ae cmt thả tim tương tác giúp a với

6 days, 14 hours ago

Anh em chú ý những người lạ shill nhé ! Dev không đó .....MÁ

We recommend to visit

FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
Desktop v1.2.18+
macOS v3.8.3+
Android v4.8.8+
X Android v0.20.10.931+
iOS v4.8.2+

Send proxy:
@ProxyMTProtoRobot

#DigitalResistance
Build your own MTProxy:
https://github.com/TelegramMessenger/MTProxy

Last updated 2 days ago

Collection of MTProto Proxies for Telegram.

Do You Want to be a Proxy Sponsor?👇

Made your own Proxy?
👨‍💻 Add it to the List by contacting 👇

Question And Send Proxy : 🚧

Last updated 1 day, 23 hours ago

Bot Developer and Promotor.

✅ Create Airdrop bot
✅ Promotion
✅ Always legal Airdrops

🌍 Channels:
🔹https://twitter.com/cryptotownEU
🔹https://www.youtube.com/c/AirdropNinja

☎️ Contact: @MarketingAirdropo or @AirdropNinjaMarketing

Last updated 2 days ago