DinhChienFX's signal

Description
https://www.exness.com/a/siboep5c
https://secure4.fxcorporate.com/tr/?rb=LE_DINH_CHIEN_MKT
Youtube: https://rb.gy/u4mbq0

We recommend to visit

Hệ sinh thái Lẩu cua 18+ t.me/laucu

Channel link t.me/s/vietnamsexy ❤️

Last updated 1 week, 4 days ago

We are the largest Crypto community in Vietnam. Members on the facebook community is more than 144.000 people, members on telegram is 50.000 people
Trading signals, contact Master Trader @tcvn99
AMA and Project promotions, contact @mainghiaTCVN

Last updated 1 week, 5 days ago

Đéo có mô tả

Channel : https://t.me/tradecoinundergroundchannel
Group Chat : https://t.me/TradeCoinUnderGround

Last updated 1 week, 4 days ago

1 week, 5 days ago

https://www.tradingview.com/chart/DODOUSDT/OxBCkAvk-DODUSDT-Short-by-Supertrend-5-14-2022/

TradingView

DODUSDT - Short by Supertrend 5/14/2022 for BINANCE:DODOUSDT by dinhchien

- 4h timeframe: Supertrend indicator > Short. - 1h timeframe: Wait a correction (Long) and breakout long for short to open a Sell follow 4h timeframe. ... Long correction (Supertrend 1h) https://www.tradingview.com/x/0Pbz6z2D/ ...Long correction be broken:…

1 week, 5 days ago

https://www.tradingview.com/x/SuUcz9be/
Cắt lỗ tự động theo rủi ro xác định: 0,5%/giao dịch.

TradingView

TradingView Chart

See more on tradingview.com

2 weeks, 2 days ago

Free 1 months, give to me email/username Tradingview.

3 weeks, 5 days ago

https://vn.tradingview.com/chart/AVAXUSDT/ENYqels2/

TradingView

AVAXUSDT - Giảm theo Dow & RSI 30/4/2022 cho BINANCE:AVAXUSDT bởi dinhchien

- Xác định xu hướng (Giảm): bằng chỉ báo Pivot High/Low (Dow) ... Đỉnh thấp hơn (Lower High) có giá trị RSI thấp hơn 60. ... Đáy thấp hơn (Lower Low) có giá trị RSI nhỏ hơn 30. - Vẽ fibonacci từ đỉnh thấp hơn đến Đáy thấp hơn: ...Điểm vào lệnh ở 61.8%. ...Dừng…

3 weeks, 6 days ago

https://vn.tradingview.com/chart/BTCUSDT/O6fyBbQB/

TradingView

BTCUSDT - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 29/4/2022 cho BINANCE:BTCUSDT bởi dinhchien

- Khung 4h: Supertrend indicator > Giảm. https://www.tradingview.com/x/MhGw0fUl/ - Khung 1h: chỉ báo RSI, Keltner Channels. ...RSI tăng > khi lớn hơn 70 và giảm khi nhỏ hơn 30 > Giảm. ...Keltner Channels tăng khi vượt lên Keltner Upper 3 và giảm khi vượt…

4 weeks ago

https://vn.tradingview.com/chart/US30/e5vzXviE/

TradingView

US30 - Giảm theo Vai Đầu Vai 28/4/2022 cho FX:US30 bởi dinhchien

1. Khung Daily: - Vai đầu vai với key level xu hướng tăng bị phá vỡ. https://www.tradingview.com/x/Af2YXAwY/ - Xác định key level cho xu hướng giảm: https://www.tradingview.com/x/8PcGzPAv/ - Tìm mục tiêu hợp lý từ sóng gần nhất: AB-CD https://www.trading…

1 month, 1 week ago

https://vn.tradingview.com/chart/AVAXUSDT/6iizdcc3/

TradingView

AVAXUSDT - Giảm theo Supertrend 15/4/2022 cho BINANCE:AVAXUSDT bởi dinhchien

- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Giảm. - Khung 1 giờ: chờ điều chỉnh tăng, khi phá vỡ điều chỉnh tăng về xu hướng giảm thì vào lệnh. ... Điều chỉnh tăng (Supertrend 1 giờ) https://www.tradingview.com/x/8ekdz8JU/ ...Xu…

1 month, 1 week ago

https://vn.tradingview.com/chart/AVAXUSDT/Bazmx46u/

TradingView

AVAXUSDT - Giảm theo Supertrend 13/4/2022 cho BINANCE:AVAXUSDT bởi dinhchien

- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Giảm. - Khung 1 giờ: chờ điều chỉnh tăng, khi phá vỡ điều chỉnh tăng về xu hướng giảm thì vào lệnh. ... Điều chỉnh tăng (Supertrend 1 giờ) https://www.tradingview.com/x/5hT10cCJ/ ...Xu…

1 month, 1 week ago

https://vn.tradingview.com/chart/ACB/5qlWJiri/

TradingView

ACB - Tăng theo RSI Divergence cho HOSE:ACB bởi dinhchien

- Nhìn bên trái RSI đã 1 lần thành công với Divergence. - Divergence RSI hiện tại phản ứng ngay vùng Key Level, rồi tạo sóng tăng. - Kỳ vọng gần nhất theo hình, xa hơn là các đỉnh gần nhất.

2 months ago

https://vn.tradingview.com/chart/GBPNZD/aOz4Y2hu/

TradingView

GBPNZD - Tăng theo Real Divergence RSI cho FX:GBPNZD bởi dinhchien

- Divergence xuất hiện khi RSI vượt xuống vùng quá bán (30): điểm A. - Sau đó giá điều chỉnh tăng cho RSI vượt 55 (Kỳ vọng phe Mua (Bull) đủ mạnh): điểm B. - Tiếp theo giá tiếp tục giảm vượt đáy A: điểm C, nhưng RSI lại cao hơn A. ...Real divergence quan…

We recommend to visit

Hệ sinh thái Lẩu cua 18+ t.me/laucu

Channel link t.me/s/vietnamsexy ❤️

Last updated 1 week, 4 days ago

We are the largest Crypto community in Vietnam. Members on the facebook community is more than 144.000 people, members on telegram is 50.000 people
Trading signals, contact Master Trader @tcvn99
AMA and Project promotions, contact @mainghiaTCVN

Last updated 1 week, 5 days ago

Đéo có mô tả

Channel : https://t.me/tradecoinundergroundchannel
Group Chat : https://t.me/TradeCoinUnderGround

Last updated 1 week, 4 days ago