صفحه دانشجویان مهندس وفایی

Description
Subscribers

We recommend to visit

Last updated 3 months, 1 week ago

🏢اخذ مدارک دانشگاه آزاد
📠واحدهای معتبر تهران
🎓کارشناسی تا دکتری
💻قانونی و قابل استعلام
#ایران_تحصیلات

Admin : @madrakuni
Instagram : https://instagram.com/irantahsilat.ir

Last updated 1 month, 2 weeks ago

مدارک معتبر دانشگاهی
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
Https://instagram.com/banketahsilat

ادمین
@banketahsilat_azad

Last updated 3 months, 1 week ago

4 years, 2 months ago

در تهيه و ارائه گزارش دوره كارورزي رعايت موارد ذيل ضروري است:
- تكميل فرم گزارش پيشرفت هفتگي(فرم شماره ۱) و ارائه آن در پیوست انتهایی گزارش
- تكميل فرم گزارش پيشرفت ماهانه(فرم شماره ۲) و ارائه آن در پیوست انتهایی گزارش
- ارائه فرم ارزيابي شده عملكرد كارورز توسط مربي محل كارورزي(فرم شماره ۳) و ارائه آن به صورت مجزا از گزارش
- اخذ گواهي پايان دوره از محل كارآموزي
لازم به ذكر است، گواهي حتما در پاسخ به معرفي نامه دانشگاه تهيه شده و مدت دوره (۲۴۰ ساعت ) در آن قيد گردد و ارائه اصل آن به صورت مجزا از گزارش
- تنظيم گزارش جامع و تحليلي از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در دوره كارورزي به شرح:
فصل ابتدایی در خصوص خلاصه فعالیت های قبل از ورود کارورز به کارگاه
فصل میانی فعالیت های کارگاه در دوره حضور کارورز
فصل پایانی فعالیت های موردنیاز برای تکمیل پروژه پس از دوره حضور کارورز
پیوست شامل گزارشهای هفتگی و ماهانه
- تهيه گزارش بایستی به صورت تايپي و در فرمت word و PDF بر روی لوح فشرده و همچنین ارائه آن به صورت مجلد به انضمام كليه مدارک مجزا اشاره شده انجام شود
- حضور کارورز در روز ارائه جهت مصاحبه الزامی است

4 years, 2 months ago

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی:

زمان تحویل گزارش، روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه
ساعت ۱۲ در محل دانشگاه.
به سایر دانشجویان این درس نیز اطلاع دهید.

4 years, 2 months ago

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران:
نمرات نهایی آزمون مربوطه در سامانه جامع آموزش ثبت شده است.

4 years, 3 months ago
4 years, 3 months ago
4 years, 3 months ago
4 years, 3 months ago
4 years, 3 months ago

نمونه مدل شده برای یک قاب ۳ طبقه با هر ۴ نوع بادبند:

We recommend to visit

Last updated 3 months, 1 week ago

🏢اخذ مدارک دانشگاه آزاد
📠واحدهای معتبر تهران
🎓کارشناسی تا دکتری
💻قانونی و قابل استعلام
#ایران_تحصیلات

Admin : @madrakuni
Instagram : https://instagram.com/irantahsilat.ir

Last updated 1 month, 2 weeks ago

مدارک معتبر دانشگاهی
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
Https://instagram.com/banketahsilat

ادمین
@banketahsilat_azad

Last updated 3 months, 1 week ago